Tag Archives: บุหรี่ไฟฟ้านำขึ้นเครื่องบิน

บุหรี่ไฟฟ้า สามารถนำขึ้นเครื่องบินได้หรือไม่ ? ข้อควรระวังสำหรับมือใหม่

บุหรี่ไฟฟ้า สามารถนำขึ้นเครื่องบินได้หรือไม่ ? ข้อควรระวังสำหรับมือใหม่

ปัจจุบันการเดินทางด้วยเครื่องบินนั้นแน่นอนว่าเรื่องของกฎเกณฑ์และข้อห้ามต่างๆ มักจะต้องรู้ไว้ก่อนที่จะขึ้นเครื่องเสมอ และสำหรับใครที่พกบุหรี่ไฟฟ้าเอาไว้ติดตัวตลอดเวลา ที่ต้องเดินทางนั้นก็อาจจะมีข้อสงสัยว่าเราสามารถที่จะพกบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นเครื่องได้หรือไม่ และข้อควรระวังสำหรับมือใหม่ที่เริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้าจะมีอะไรที่ควรรู้บ้างนั้นวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยเหล่านี้ให้คุณได้รู้กัน